Commissie Jong Ondernemen

Jonge Ondernemers … een demonstratie van kwaliteit, talent en inzet. 

Deze fantastische bedrijven tonen ons waar de professionele identiteit van onze sector van morgen ligt. Vanuit hun eigen invalshoek, met een uitgesproken toekomstvisie en zonder remming om ook bestaande structuren en modus operandi in vraag te stellen behandelt de Commissie Jong Ondernemen actuele thema’s. 

Met een onevenaarbare dynamiek stellen ze de sector tuinaanleg- en onderhoud  op een positieve en attractieve manier voor aan het grote publiek en binnen politieke kringen.  Wie van ons kent het initiatief “De Beloftevolle Hovenier” nog niet ? Een ronduit schitterend initiatief dat schoolgaande jongeren enthousiasmeert voor ons mooi beroep. Een cruciale voorwaarde, ook voor uw toekomstige medewerker en collega.
Leden commissie

BERT BAUWENS

KRIS DEGROOTE
KURT VAN HUYLENBROUCK
THIJS VAN HOECK
MICHAEL SOETEMANS
TIM VANDERLINDEN
TIEME COPPENS
LISBETH CREEMERS
NICKY DAEMS
KRISTOF VAN VLASSELAER

Bestuur

- Wie is wie

Deelverenigingen

- Meer weten

Kantoor

- Wie zijn we

Commissie Jong Ondernemen

- Meer weten

Commissie Grote Ondernemingen

- Meer weten
- powered by SiteManager