Commissie Grote Ondernemers

Een bedrijf is geen eiland. 

Elke onderneming is onlosmakelijk verbonden met de sector, de collega’s, uw medewerkers, klanten en partners. De manier van ondernemen wordt voor iedereen ook voor een groot stuk bepaald door externe samenlevingsfactoren. Uiteindelijk streven we met z’n allen dezelfde doelstellingen na, economische rentabiliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale en morele ethiek.
Maar elk bedrijf is ook uniek.  

De organisatorische logica’s kunnen niet zomaar algemeen doorgetrokken worden. De Commissie Grote Ondernemingen legt de focus op ondernemingen met 35 of meer werknemers. 
Vertrekkende vanuit dit specifieke karakter dragen deze ondernemingen bij tot een kwalitatieve toekomstvisie voor de sector. Een toekomst waar groot en klein elkaar vinden ! Bestuur

- Wie is wie

Deelverenigingen

- Meer weten

Kantoor

- Wie zijn we

Commissie Jong Ondernemen

- Meer weten

Commissie Grote Ondernemingen

- Meer weten
- powered by SiteManager